חברי ועדת ההנחות

 • מר חמאד אבו עמאר - יו"ר הועדה

 • מר חליל אבו מחארב - חבר

 • מר זיאד אבו סעד - חבר

 • מר זיאד אבו גנים - חבר

 • גב' שיפא אלסאנע - חברה

 • עו"ד זיאד אלסאנע - חבר

 חברי ועדת מכרזים:

 • מר חליל אבו מחארב - יו"ר ועדת מכרזים

 • מר ח'אלד אלסאנע - חבר הועדה.

 • מר חאמד אבו עמאר - חבר הועדה.

 • מר עבדאללה אבו שריקי - חבר הועדה. 

חברי ועדת הנהלה:

 • מר סאלם אבו עאיש - ראש המועצה

 • מר חמאד אבו עמאר - סגן ראש המועצה  

 • מר חמאד אבו עמאר - חבר   

 • ד"ר עבדאללה אבו שריקי - חבר

 • מר זיאד אבו סעד - חבר            

 • מר חליל אבו מחארב - חבר       

 • מר ודיע אבו רטיוש - חבר    

   חברי ועדת ביקורת

 • מר אחמד אלאסד - יו"ר הוועדה

 • מר עבדאללה אלמראחלה - חבר

 • מר מוסא אלרבידי - חבר

 • מר נאסר אלפקיר - חבר

 חברי ועדת מל"ח

 • סאלם אבו עאיש - חבר

 • סלימאן אלבדור - חבר

 • כאמל אבו-נאדי - חבר

 • מנסור אלסאנע - חבר

 • מוסא אבו רטיוש - חבר

 • טלב אלאסד - חבר

 • שיפא אלסאנע - חבר

 • סלימאן אבו עאיש - חבר

 • אשרף אבו סיאם - חבר

 חברי מליאת המועצה

 • מר סאלם אבו עאיש - ראש המועצה

 • מר חמאד אבו עמאר- סגן ראש המועצה

 • מר עבדאללה אבו שריקי - חבר מועצה

 • מר חמאד אבו עמאר - חבר מועצה

 • מר זיאד אבו סעד - חבר מועצה

 • מר חליל אבו מחארב - חבר המועצה

 • מר אחמד אלאסד - חבר המועצה

 • מר נאסר אלפקיר - חבר המועצה

 • מר עבדאללה א. מורחאל - חבר המועצה

 • מר מוסא אלרבידי - חבר המועצה

 • מר ודיע אבו רטיוש - חבר המועצה