בשל גילוי מקרה קורנה באחת המורות, ראש המועצה אחמד אלאסד הורה לסגור את את בית ספר אלאמל עד לבדיקה האפידמיולוגית וביצוע בדיקות קורונה בקרב צוות המורים והתמלידים שבאו במגע עם המורה. כמו כן הוחלט על סגירת בית ספר חטיבת הביניים בשל גילוי מקרי קורונה במורה אחד