אבקש מדידה חוזרת 

אני מאשר שבמידה והמדידה ללא שינוי אני מתחייב לשלם 350 ש"ח עבור מודד

Browser not supported