ממונה: עו"ס אלסאנע כותר
טלפון: 08-6512368

הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו, בשוויון בין המינים; אלה גם מעשים פליליים ועילה לתביעה בנזיקין, החל בכניסתו לתוקף של החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח 1998, ביום כ"ט באלול התשנ"ח (20 בספטמבר 1998).

הטרדה מינית והתנכלות פוגעות ביחסי העבודה, ועומדות בניגוד למדיניות המועצה המקומית לקיה, אשר לא תשלים עמן.

תקנון זה נועד להבהיר את עיקרי הוראות החוק ותקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), התשנ"ח 1998 ולקבוע את הסדרי המשמעת והטיפול בתלונות עובדי/ות המועצה שמקורן בהטרדה מינית ובהתנכלות.

על פי החוק, "הטרדה מינית" היא כל התנהגות בעלת אופי מיני של אדם אחד כלפי אחר אשר יש בה כדי לפגוע באחר, הטרדה מינית כוללת את כל אחד מהמעשים הבאים:

  1. סחיטה באיומים, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני.
  2. מעשים מגונים, נגיעה באברים מוצנעים וכדומה.
  3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד שאינו מעוניין בהצעות האמורות.
  4. התייחסויות והערות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם שהראה כי אינו מעוניין בכך.
  5. התייחסות מבזה ומשפילה ביחס למינו, מיניותו או נטייתו המינית של האדם.
  6. פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל    את  האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.
  7. הצעות או הערות כנ"ל, המופנות לעובדים תוך כדי ניצול סמכות, מרות או תלות. במקרה זה תיחשב  ההצעה או ההערה כהטרדה מינית גם אם לא אמר המוטרד כי אינו מעוניין.

התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית או על התנכלות כאמור.

החוק קובע כי ניתן לטפל בהטרדה מינית בכל אחת משלוש הדרכים (בנפרד או ביחד):

  • טיפול פלילי, תלונה במשטרה.
  • טיפול אזרחי, תביעות אזרחיות.
  • טיפול במקום העבודה, על ידי פנייה לממונה על הטרדה מינית (אם ההטרדה או ההתנכלות התבצעה במסגרת "יחסי עבודה").

המועצה המקומית לקיה פועלת מתוך מחויבות לערכים של רגישות, כבוד הדדי והגינות כלפי עובדיה. מועצה מקומית לקיה רואה בהטרדה מינית פגיעה בזכויות הפרט, בכבודו, בחירותו ובפרטיותו של אדם ונעשה כל שביכולתנו למנוע התנהגות זו. למועצה המקומית לקיה מדיניות ברורה למניעת מקרים של הטרדה מינית, לבירור ולטיפול בכל מקרה לגופו, באופן רציני, מהיר ודיסקרטי כדי להבטיח שתוכל להמשיך להרגיש בטוח.

מודעה זו אינה באה במקום החוק והתקנון ואינו מחליפם בשום אופן את לשון החוק. התקנון המלא מופיע באתר האינטרנט של המועצה המקומית לקיה

כל שימוש בלשון נקבה מתייחס גם לזכר ולהיפך.

התקנון המקוצר​

לתקנון המלא למניעת הטרדה מינית לחץ כאן​​

אם נתקלת במקרה של הטרדה מינית או התנכלות על רקע מיני יש למי לפנות! 

העו"ס, גב' כותר אלסאנע - הממונה על מניעת הטרדה מינית במועצה, טלפון: 6512368- 08

קאותר אלסאנע
עו"ס ויועצת ראש הראשות לנשים
08-6512368