טופס הצהרת בריאות - (בהתאם לתקנות לשעת חירום משרד הבריאות - קורונה )
נא למלא השדות ולשלוח