ב-18.11.19 התקיים מפגש רישות אשר הפגיש נשים יזמויות להיכרות ולמידה אחת מהשניה, בדגש על אזור היזמות לאורך כביש 31 – נשים מהיישובים היהודיים והבדואים באזור. המפגש התקיים במיקום באדיבות פרוייקט "ואדי עתיר" 

מטרות המפגש: רישות הדדי, יצירת חבילות משותפות, שיתופי פעולה ייעודיים ואיזוריים, למידה הדדית, תמיכה של נשים יזמויות אחת בשניה, שיווק משותף. 

באמצעות שיתוף הפעולה עם עמותת "ינאביע" נמשיך ונייצר תוכן וערך מוסף ליזמיות האזור.

שותפים: מועצה מקומית לקיה, מועצה מקומית חורה, מועצה מקומית מיתר, מועצה מקומית כסייפה, עיריית ערד, אשכול נגב מזרחי, עמותת ינאביע, האיחוד האירופי.