דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור

טופס ממונה על חופש המידע_מועצה מקומית לקיה_46388_2019_1.pdf