מהות הבקשה להצעות מחיר - יועצים תאריך אחרון להגשה עד שעה אופן הגשה 
תכנון כביש בין שכונה 17 לשכונה 30
30.5.23
14:00 [email protected]

יועץ לשינוי תב"ע ותכנון מבואה ליישוב

30.5.2023 14:00 [email protected]
בקשה לקבלת הצעות מחיר עבור אדריכלות ועיצוב פנים  6.06.2023 14:00 [email protected]