לקייה היא מועצה מקומית במחוז הדרום בישראל. היא הוכרזה כמועצה מקומית בשנת 1996.
לקייה הוקמה למען הבדואים שחיו באזור צפון הנגב, כחלק ממערך של שבעה יישובים לבדואים בנגב שכוללים בנוסף ללקייה את רהט, כסייפה, חורה, תל שבע, שגב שלום וערערה בנגב.

היישוב הוקם בשנת 1990 למרות שבני השבטים החלו להתאגד במקום כבר בשנת 1985. כיום ישנם ביישוב כ-12,000 תושבים ועוד כ-4,500 תושבים בריכוזים בקרבת היישוב. בשנת 1999 היו הבחירות הראשונות למעוצה המקומית. נכון ל-2016 ראש המועצה הוא אבו עאיש סאלם.

לפי הנתונים העדכניים ביותר שמפורסמים בלמ"ס (נכון להיום, 24/01/2016) בלקיה יש 11,249 תושבים (הנתונים מעודכנים לתחילת 2015).

שנת קבלת מעמד רשמי: 1996.
גובה:  396 מטר מפני הים.
שטח שיפוט:  5.7 קמ"ר.
ניקוד סוציו-אקונומי (דירוג חברתי כלכלי):  1.
הדירוג החברתי כלכלי הינו מדד המאפיין את החוסן כלכלי חברתי של תושבי הרשות כאשר דירוג 1 מציין דירוג נמוך ואילו דירוג 10  מראה על חוסן כלכלי חברתי גבוה