טבלת אנשי קשר - ביקורת
שם תפקיד טלפון מייל
ממונה חופש המידע 08-6512361 [email protected]
מחמד אלבדור מבקר הרשות [email protected]


תחומי פעילות המחלקה

 • הטמעת הביקורת ככלי ניהולי לשיפור תיפקוד המועצה.
  • חשיפת בעיות ארגוניות וניהוליות, שמחייבות תיקון ושיפור המצב הקיים.
  • להבהיר למבוקר את הנורמה של תהליך/נוהל תקין.
 • ביצוע ביקורות ביחידות הרשות ואיתור ליקויים לצורך תיקונם.
 • מעקב אחר תיקון הליקויים בשיתוף עם מנהלי היחידות.
  • ייזום פעילות צוות ההיגוי לתיקון הליקויים שהתגלו במהלך הביקורת ובקרה על תיקונם.
  • כנת דוח מעקב שנתי על תיקון הליקויים.כנת דוח מעקב שנתי על תיקון הליקויים.
 • אחריות מינהלית לגבי דוחות ביקורת של גורמי ביקורת חיצוניים ודיווח להם על פי הצורך.
 • קבלת דוח מגורמי ביקורת חיצוניים כמבקר המדינה ומשרד הפנים, בדיקת הליקויים ומתן הנחיות לתקנם.

 

7- פרוטוקול ועדת ביקורת.pdf

אישור תקציב 2019 משרד הפנים - 14.pdf

ביקורת ניהולת וכספית - מבקר המדינה.pdf

דוח ביקורת מפורט 2018.pdf

התייחסות ראש המועצה - בנושא גניבות מים וחשמל.pdf

התייחסות ראש המועצה לדוח מבקר הפנים 2018.pdf

מעקב אחר תיקון הליקויים שהועלו בדוחות הביקורת השונים.pdf

פרוטוקול צוות לתיקון ליקויים.pdf

תיקון ליקויים בדוחות מבקר הפנים - 2018.pdf

תמצית דוח מבקר הפנים 2018.pdf