טבלת אנשי קשר - גבייה
שם תפקיד טלפון מייל
מירי עטר פקידת גבייה במיקור חוץ
עלי אלאסד פקיד גבייה

תחומי פעילות המחלקה

 • הפצת חיובי הארנונה והמים לבתי האב ביישוב, באמצעות הדואר המקומי או באמצעות הפצה ידנית בהתאם לצורך.
 • ביצוע כל הגבייה הישירה מתושבי המועצה.
  • קבלת תשלומים בגין מים וארנונה, אגרות בתי-ספר, אישורים שונים.
  • הזנת התשלומים למחשב.
  • הפקדת הכסף בבנק.
 • ריכוז כספי הגבייה בנושאי חינוך באמצעות בתי הספר.
  • גביית כספי ההזנה מתבצעת באמצעות בתי הספר, אשר מעבירים את הכסף במרוכז.
 • קבלת פניות התושבים בנושא חיובי הארנונה וריכוז פעילות ועדת הנחות.
  • אזרחים, שרוצים לקבל הנחה, פונים ליחידה לקבל טופס. במקרה הצורך מסייעים לפונה במילוי הטופס.
  • מנהל היחידה בודק לפי הקריטריונים של משרד הפנים, ואם התושב זכאי להנחה, ההנחה מאושרת במקום.
  • אם האזרח פונה בדיעבד לקבלת הנחה בגין שנים קודמות, ממלאים טפסים שמועברים לועדת הנחות שבאחריות הגזבר.
  • היחידה מודיעה לתושב על החלטת הועדה.
 • צו ארנונה 2023
 • מדיניות גביה ואכיפה