מחלקת הנדסה פתוחה לקבלת קהל בימים:

יום א 08:30-15:00 08:30
יום ג  08:30-15:00 
יום ה 12:00-15:00

שימו לב
בימי שני ורביעי אין קבלת קהל במחלקה!

לבירורים או לתיאום פגישה נא ליצור קשר עם מזכירת המחלקה
 

תחומי פעילות המחלקה

 • הכנת תכנון עקרוני של היישוב ושכונותיו, לרבות טיפול בהרחבת שטח היישוב: מחלקת הנדסה משתתפת בדיונים וישיבות בנושא תכנון סטטוטורי, כמו כן המחלקה מלווה תכנון של שכונות בודדות, אשר הוזמנו על ידי המועצה.
 • תכנון ובנייה של מבני ציבור וחינוך: המחלקה משתתפת בהחלטות ההנהלה על מיקום וסוג מבני הציבור והחינוך ומנהלת תהליך התכנון.
 • תכנון כבישים ותשתיות מים וביוב: המחלקה מנהלת תהליך תכנון של תשתיות ציבוריות בישוב, לרבות כבישים, מים, ביוב, ניקוז וכו'.
 • סלילת כבישים והנחת תשתיות מים וביוב, חשמל ותקשורת: מחלקת ההנדסה מלווה את ביצוע התשתיות.
 • תחזוקת מבני ציבור וחינוך (לרבות חשמל): מהנדס המועצה מלווה את עבודות מחלקת התחזוקה.
 • תחזוקת כבישים, תאורה וביוב: מחלקת ההנדסה בודקת מצב כבישים ותשתיות, מזמינה עבודות קבלניות לתיקונים.
 • מתן אישור תוֹשבוּת: במחלקה בודקים מיקום מגורי התושב ובהתאם לכך מסמנים אותו במפות וחותמים על גבי האישור.
 • קביעת שטחי ארנונה: מחלקת ההנדסה בודקת איכלוס הבתים וקובעת את גודל שטחי הנכס לצורכי ארנונה בהתאם למצב ובהתאם לצו הארנונה שבתוקף.
 • לתלונה או דיווח על מפגע בישוב, יש למלא את כל הסעיפים בטופס "דיווח מפגע בלקיה" ולשים במגירת מחלקת הנדסה (מול השירותים). או לשלוח למייל המחלקה

לתלונה או דיווח על מפגע בישוב, יש למלא את כל הסעיפים בטופס "דיווח מפגע בלקיה" ולשים במגירת מחלקת הנדסה (מול השירותים). או לשלוח למייל המחלקה
לטופס הדיווח.

פרוייקטים מועצה מקומית לקייה מחלקת הנדסה :

2018:

 • הקמת שכונה 30,31 הרחבת לקיה
 • פתיחת אשכול יבילים לב"יס יסודי חדש בשכ' 6
 • פיתוח נופי בכניסה לישוב 
 • פרויקט גינון ברחבי המועצה
 • תכנון ביס שכ 6
 • תכנון מבנה רב תכליתי בשכונת מרכז
 • תכנון מעון יום בשכ 7
 • תכנון מגרש כדורגל בישוב
 • פתיחת גן ילדים חדש בשכונה 8
 • פתיחת גן ילדים חדש בשכונה 3
2019:
 • בינוי ביס חדש שכ 6
 • מבצע מרוכז לפינוי פסולת ברחבי הישוב
 • בניית מעון יום בשכונה 7
 • הכנות לבינוי אולם ספורט בשכונה 15
 • בניית מגרש כדורגל דשא סינטטי 
 • שיפוץ אולם ספורט שכ 3

2020

 • בניית בית ספר יסודי שכונה 6 אלעמל
 • בניית גני ילדים שכ 12
 • השלמת בנייה גן ילדים שכ 2
 • הקמת מתחם גני ילדים -יבילים שכ 2 חטב
 • הקמת מגרש כדורגל- שכ 15
 • קירוי מגרש אלמנארה- שכ 2
 • שיפוץ גנים ילדים ברחבי המועצה

בתכנון 2021

 • כיכר חטב+ שיפוץ כביש ראשי
 • כיכר ופיתוח מתחם השוק
 • בניית גני ילדים- שכ 9
 • בניית גני ילדים- שכ 17
 • בניית גני ילדים- שכ 15
 • שיקום שכונות ותיקות
 • בניית גני ילדים – שכ 6