טבלת אנשי קשר - תברואה ורישוי עסקים
שם תפקיד טלפון מייל
עארף אבו בדר מפקח
ד"ר מאיה מלצקי וטרינרית
סלימאן אבו עאיש מנהל מ. תברואה ורישוי עסקים [email protected]

תחומי פעילות המחלקה

 • פינוי אשפה באופן שישמור על ההיגיינה ביישוב.
 • ביצוע פעולות לניקוי היישוב: איסוף גזם, צמיגים, גרוטאות וכו'.
 • ביצוע טיאוט בכבישי היישוב.
 • ניקוי מוסדות ציבור ומוסדות חינוך.
 • ביצוע הדברה למניעת מפגעים ומטרדים תברואתיים על פי תוכנית עבודה עונתית, המותאמת לסוגי המפגעים.
 • פיתוח מערכת הביוב והפעלתה באמצעות חיבור המערכות הביתיות למערכת הראשית.
 • פינוי פסולת בניין לאתר המותאם לייעוד זה.
 • מתן אישורים להפעלת עסקים, לאחר בדיקה שהעסק עמד בנתונים הנדרשים וטיפול בעסקים הפועלים ללא אישורים מתאימים.
   
 • פעילות הווטרנית ותפקידיה

 • בקרת מזון שמסופק לבתי הספר באמצעות וטרינרית (פעמיים – שלוש בשבוע).
 • בדיקות שגרתיות של בעלי חיים ביישוב ומתן חיסונים לבעלי החיים (סוסים, כלבים וחתולים).
 • בדיקת המזון שנמכר בחנויות באמצעות וטרינרית ומנהל המחלקה.
 • חינוך לבריאות הציבור והגיינה אישית באמצעות הרצאות בבתי ספר ע"י משרד הבריאות ורופאים מתנדבים.

אתר תוכנית עבודה לשנת 2020 תברואה 01.07.2020

מידע על איכות הסביבה

המועצה מפנה אשפה ביתית בעגלות 360 ליטר בתדירות של פעמיים בשבוע בכל שכונה 
המועצה מפנה את מוסדות החינוך 3 פעמים בשבוע א,ג 
פינוי גזם מכל הישוב פעם בשבוע, הפינוי מתבצע דרך נגב מערבי יום ב' בכל היישוב

  יום א' יום ב'  ים ג'  יום ד'  יום ה'
פינוי אשפה  שכ' 6 שכ' 1 שכ' 19 כביש ראשי  שכ' 7 שכ' 8 שכ' 11 שכ' 3 מוסדות חינוך וציבור וכביש ראשי  שכ' 6 שכ' 1 שכ' 19 כביש ראשי  שכ' 8 שכ' 7 שכ' 11 שכ' 3
מכונת טיאוט  שכ' 6 שכ' 3+1 וכביש ראשי מחבר    שכ' 11 שכ' 12 שכ' 18    שכ' 7 שכ' 8 שכ' 2 
עובדי כפיים וניקיון  4 עובדים שכ' 6+1+ כביש ראשי  4 עובדים שכ' 19+3+כביש ראשי  4 עובדים שכ' 7 שכ' 8 וכביש ראשי  2 עובדים שכ' 11
2 עובדים שכ' 8 
2 עובדים שכ' 8 
2 עובדים כביש ראשי לשכ' 8 
מנוף    יום בכל השכונות       

רישוי עסקים

תנאים ודרישות בעניין רישוי עסקים :

מועצה מקומית לקייה, באמצעות מחלקת רישוי עסקים, הכינה מידע זה במטרה להעניק לציבור התושבים את מירב הפרטים הנדרשים להכרת תהליך רישוי. למידע נוסף ניתן לפנות למחלקת רישוי עסקים .
ע"פ חוק רישוי עסקים, כל עסק הרשום בצו רישוי עסקים חייב ברישיון עסק לניהולו. הרישיון הינו מסמך הניתן ע"י הרשות לבעל העסק, המנהל בפועל את העסק או האחראי לניהולו.

הרישיון הוא אישי וייחודי למקום וסוג העסק.
תהליך קבלת הרישיון לניהול עסק עשוי להימשך תקופה ארוכה מאחר והתהליך דורש אישורים ועמידה בתנאים של כל גורמי ונותני האישור (מכבי אש, משטרה, איכות סביבה, משרד הבריאות ועוד).

חוק רישוי עסקים: חוק רישוי עסקים מחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים עסקים טעוני אישור התשנ"א 1995 בקבלת רישיון לפתיחתו וניהולו. רישיון העסק ניתן לאדם, למקום ולסוג העסק.
מתן רישיון העסק ע"י הרשות מבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק וזאת לטובת הציבור הרחב ולטובת בעל העסק.
מתן הרישיון מבטיח בין היתר איכות נאותה של הסביבה, בריאות הציבור (תנאי תברואה נאותים), עמידה בדרישות חוק התו"ב, עמידה בדרישות שירותי הכבאות ועוד. נאותים, עמידה בדרישות חוק התו"ב, עמידה בדרישות שירותי הכבאות ועוד.
רק עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים חייב ברישיון עפ"י צו רישוי עסקים.

המועצה פועלת לפי חוק רישוי עסקים, בימים אלה מפע"מ דרום מנחה את כלל

הרשויות בדרום ובכלל לקייה בכל נושא רישוי עסקים . לחץ לחוק