איך מבקשים מידע מהמועצה?

בהתאם לחוק חופש המידע, כל אזרח ישראלי או תושב, הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית. לקבלת מידע על המועצה ניתן לפנות בכתב לממונה על חופש המידע במועצה. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו. רצוי להגיש בקשה מפורטת תוך ציון פרטי הפונה: שם, כתובת ,מייל ,טלפון סלולרי כדי שאפשר יהיה ,במידת הצורך, לחזור אליו. לכל פנייה לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע יש לצרף תשלום אגרת בקשה בסה"כ 20 ₪.

את אגרת הבקשה ניתן לשלם במחלקת הגבייה במועצה או בטלפון 08-6512361.

הבקשה תטופל בהתאם לדרישות והמועדים אשר נקבעו בחוק והיא תועבר לגורמים הרלוונטיים במועצה לשם עיון , טיפול והעברת המידע המבוקש לממונה. חלטה בדבר הבקשה תינתן במהירות האפשרית ולא יאוחר מ-30 יום, מיום קבלתה. הממונה רשאית להאריך את מתן ההחלטה בעוד 30 יום. במידה והחלטת הממונה היא שלילית, עומדים לרשות מגיש הבקשה 30 יום מיום קבלת התשובה, להגיש עתירה לבית הדין המחוזי.

במידה ונדרש תשלום נוסף תמסור הממונה את הדרישה למגיש הבקשה.

להגשת בקשה לקבלת מידע לחץ כאן

עלויות:

  • אגרת בקשה: 20 ₪.
  • אגרת טיפול לשעה: 30 ₪ (החל מהשעה הרביעית), 
  • אגרת הפקה: לכל עמוד החל מעמוד 51 : עלות צילום: 0.20 ₪.
  • סכום בסיס לקבלת התחייבות: 150 ₪.

לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל לגב' חגית מייזל , ממונה על חופש המידע, 

חגית מייזל
ממונה חופש המידע
08-6512361

דוחות

חוק חופש המידע ברשויות המקומית 

טופס ממונה על חופש המידע - מועצה מקומית לקיה 

 

 

לחץ כאן לצפיה בדוח אינטרנטי שנתי