עדכון לתושבי לקיה (تحديث لسكان اللقية) 15.3.2020


עדכון לתושבי לקיה 15.3.2020

בהתאם להחלטת הממשלה, כל מערכת החינוך בארץ תהיה מושבתת, כולל גנים, משפחתונים, חינוך מיוחד, בתי ספר, פעילויות חינוך בלתי פורמאלי. 
המתנ"ס יהיה סגור עד להודעה חדשה. 

קבלת קהל 

לא תתקיים קבלת קהל במשרדי המועצה החל מהיום (א' 15.3.2020) ועד להודעה חדשה. 

כל השירותים המוניציפאליים, אחזקה, ביטחון, תברואה, הנדסה, יפעלו כרגיל ללא קבלת קהל. 


לדיווח על כל מקרה בעת חירום או כל צורך בשירותים בעת חירום, נא ליצור קשר עם עאמר אלטלאלקה, עוזר ראש המועצה ואחראי מידע לציבור בעת חירום. טלפון: 

0504461070

086512370

 

בכבוד רב, 
עו"ד אחמד אלאסד 
ראש המועצה