שם המכרז קטגוריה תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז פרוטוקול
מכרז מס' 12/2021 שיפוץ מבנה המועצה בלקייה מכרזים 15/07/2021 27/07/2021
מכרז מס' 11/2021 לשיפוצי קיץ במוסדות החינוך 08/07/2021 26/07/2021
מכרז מס' 10/2021 למתן שירותי מדידה,סקר נכסים וחישוב שומה 05/07/2021 02/08/2021

עבור לארכיון המכרזים