שם המכרז קטגוריה תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז פרוטוקול
הזמנה להציע הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני קבוע למועצה מכרזים 24/11/2022 08/12/2022
מכרז מסגרת לביצוע אחזקה שוטפת בתחומי המועצה המקומית לקיה מכרזים 31/10/2022 30/11/2022

עבור לארכיון המכרזים