שם המכרז קטגוריה תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז פרוטוקול
ועדת התקשרויות 2019-2024 מכרזים 03/03/2019

עבור לארכיון המכרזים