שם המכרז קטגוריה תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז פרוטוקול
הנגשת מוסדות ציבור לקייה מכרזים 15/03/2023 28/03/2023
מכרז שיקום כבישים 4/2023 מכרזים 14/03/2023 28/03/2023

עבור לארכיון המכרזים