שם המכרז קטגוריה תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז פרוטוקול
הבהרות למכרז היסעים 26/01/2023 01/02/2023
בקשה להצעת מחיר עבור שירות יועץ נגישות למוסדות ציבור , מוס''ח בקשה להצעת מחיר 24/01/2023 31/01/2023
בקשה להצעת מחיר עבור שירות יועץ בטיחות למוסדות ציבור , מוס''ח בקשה להצעת מחיר 24/01/2023 31/01/2023
פניה לקבלת הצעת מחיר – מודד להיתר בניה בקשה להצעת מחיר 24/01/2023 31/01/2023
תכנון חידוש מבני חינוך בקשה להצעת מחיר 16/01/2023 22/01/2023
בקשה לקבלת הצעות מחיר עבור תכנון אדריכלי ויועצים מוסדות חינוך ביישוב לקיה מכרזים 15/01/2023 22/01/2023
מכרז היסעים מכרזים 12/01/2023 01/02/2023
אומדן למכרז היסעים מכרזים 12/01/2023 01/02/2023
הצעת מחיר עבור ניהול ופיקוח על פרוייקטים מכרזים 09/01/2023 18/01/2023
מכרז ניקיון עובדי כפיים לקיה מכרזים 08/01/2023 30/01/2023
ניהול ופיקוח – כיכר כניסה כביש 31 מכרזים 08/01/2023 15/01/2023
תכנון 2 גני ילדים במגרש 806 מכרזים 05/01/2023 15/01/2023
הבהרות למכרז עובדי כפיים מכרזים 01/01/2023 30/01/2023
בקשה לקבלת הצעות מחיר לתכנון חשמל בשכונות וותיקות - לקיה בקשה להצעת מחיר 22/12/2022 15/01/2023
קבלת הצעת מחיר – חוות דעת יועץ תנועה בקשה להצעת מחיר 22/12/2022 18/01/2023
פניה לקבלת הצעת מחיר – חברת ניהול פיקוח לעבודות פיתוח בבית ספר יסודי בקשה להצעת מחיר 22/12/2022 02/01/2023
פניה לקבלת הצעת מחיר – חוות דעת מהנדס אזרחי בקשה להצעת מחיר 22/12/2022 18/01/2023
הצעת מחיר עבור ניהול ופיקוח - פרויקטים בלקיה בקשה להצעת מחיר 04/12/2022 15/12/2022
הזמנה להציע הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני קבוע למועצה מכרזים 24/11/2022 08/12/2022
בקשה לקבלת הצעות מחיר לתכנון נוף במעגל כניסה לקייה בקשה להצעת מחיר 13/11/2022 22/11/2022
מכרז פומבי מס' 18/2022 - הזמנה להציע הצעות לביצוע מבנה מלתחות במגרש כדורגל. מכרזים 03/11/2022 22/11/2022
תשריט חלוקה למגרשים 935, 936, 937 לפי תכנית 504/02/7 בקשה להצעת מחיר 02/11/2022 09/11/2022
מכרז מסגרת לביצוע אחזקה שוטפת בתחומי המועצה המקומית לקיה מכרזים 31/10/2022 30/11/2022
פניה לקבלת הצעת מחיר למנהל פרוייקטים בקשה להצעת מחיר 20/10/2022 02/11/2022
הצעת מחיר עבור יעוץ במועצה מקומית לקיה בקשה להצעת מחיר 04/10/2022 20/10/2022
מצ"ב קובץ הליך מס' 3/2022 הזמנה להציע הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני קבוע למועצה. בקשה להצעת מחיר 04/10/2022 20/10/2022
הצעת מחיר עבור ניהול ופיקוח – 3 פרויקטים בלקיה מכרזים 13/09/2022 20/09/2022
הליך מס' 3/2022 הזמנה להציע הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני קבוע למועצה מכרזים 12/09/2022 20/10/2022
פיקוח וניהול – פרויקט פיתוח תשתיות 07/09/2022 21/09/2022
מכרז פומבי מס' 14/2022 למתן שירותי ניקיון שטחים פתוחים (עובדי כפיים) בישוב לקיה מכרזים 25/08/2022 13/09/2022
פניה לצורך קבלת הצעה להפעלת עובדי סמך מקצועיים במועצה המקומית לקיה בקשה להצעת מחיר 15/08/2022 14/09/2022
מכרז פומבי מס' 15/2022 לשיפוץ ותיקון ליקויי בטיחות במוסדות החינוך מכרזים 25/07/2022 07/08/2022
מכרז פומבי מס' 11/2022 לשיפוץ מתנ"ס ומוסדות ציבור במועצה מקומית לקיה מכרזים 21/07/2022 22/08/2022
מכרז פומבי מס' 7/2022 לביצוע מבנה מלתחות מגרש כדורגל לקיה מכרזים 07/07/2022 07/09/2022
פניה לקבלת הצעות מחיר עבור מנהלי פרויקטים PMO בקשה להצעת מחיר 21/06/2022 30/06/2022
מכרז פומבי מס' 9/2022 לבניית גן ילדים דו כיתתי בשכונה 30 בלקיה – מצ"ב חוברת מכרזים 19/05/2022 30/06/2022
מכרז פומבי מס' 10/2022 לבניית גן ילדים דו כיתתי בשכונה 6 בלקיה – מצ"ב חוברת מכרזים 19/05/2022 30/06/2022
מכרז פומבי מס' 8/2022 לבניית גן ילדים דו כיתתי בשכונה 17 בלקיה- מצ"ב חוברת מכרזים 19/05/2022 30/06/2022
מכרז פומבי מס' 6/2022 לבניית שלוחת מתנ"ס בשכונה 17 בלקיה- מצ"ב חוברת מכרזים 19/05/2022 30/06/2022
פניה לצורך קבלת הצעה להפעלת עובדי סמך מקצועיים במועצה המקומית לקיה בקשה להצעת מחיר 12/05/2022 26/05/2022
דרוש מנהל יחידת עסקים מכרזים 12/05/2022 31/05/2022
דרוש מפקח יחידת עסקים מכרזים 12/05/2022 31/05/2022
הצעת מחיר עבור יועץ לתוכנית אב לביטחון -בלקיה בקשה להצעת מחיר 28/04/2022 26/05/2022
מכרז פומבי מס' 13/2022 עבודה שוטפת בשטחי גינון ותחזוקה של גנים ציבוריים ומוסדות ציבור במועצה מקומית לקיה. מכרזים 28/04/2022 26/05/2022
הצעת מחיר עבור ניהול ופיקוח 2 פרויקטים בקשה להצעת מחיר 26/04/2022 22/05/2022
מכרז פומבי מס' 12/2022 לאספקת שרותי ביטוח רכוש, תאונות וחבויות מכרזים 14/04/2022 10/05/2022
הצעת מחיר עבור ניהול ופיקוח – פרויקטים בלקיה בקשה להצעת מחיר 07/04/2022 17/05/2022
מכרז פומבי מס' 4/2022 לאספקה והצבת מיגוניות בתחומי המועצה המקומית לקיה. מכרזים 28/03/2022 11/04/2022
מכרז פומבי מס' 5/2022 לביצוע עבודות פיתוח נופי במועצה מקומית לקיה מכרזים 24/03/2022 12/04/2022
הצעת מחיר עבור ניהול ופיקוח 2 פרויקטים בקשה להצעת מחיר 10/03/2022 24/03/2022
הצעת מחיר עבור ניהול ופיקוח 2 פרויקטים. בקשה להצעת מחיר 10/02/2022 24/02/2022
מכרז פומבי מס' 2/2022 לביצוע עבודות פיתוח נופי במועצה מקומית לקיה 10/02/2022 02/03/2022
מכרז פומבי 02/2022 מנהל בי"ס רב תחומי מכרזים 07/02/2022 24/02/2022
מכרז פומבי מס' 1/2022 עבודה שוטפת בשטחי גינון ותחזוקה של גנים ציבוריים ומוסדות ציבור במועצה מקומית לקיה מכרזים 20/01/2022 17/02/2022
הצעת מחיר עבור פיקוח (שכונה 17) – פרויקטים בלקיה בקשה להצעת מחיר 13/01/2022 18/01/2022
הצעת מחיר עבור ניהול ופיקוח (שכונה 2) – פרויקטים בלקיה בקשה להצעת מחיר 13/01/2022 18/01/2022
הצעת מחיר עבור ניהול, פיקוח וקידם התכנון פרויקטים בלקיה בקשה להצעת מחיר 09/01/2022 19/01/2022
23/2021 להפעלה ואחזקה של מתקני פרסום ושילוט במועצה מקומית לקיה מכרזים 03/01/2022 24/01/2022
מכרז מסגרת פומבי מס' 18/2021 הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות אחזקת חשמל עבור תאורת רחובות ומבני ציבור ביישוב לקיה מכרזים 13/12/2021 09/01/2022
מכרז מס' 19/2021 אספקת מוצרי מזון עבור מוסדות החינוך והציבור של המועצה מקומית לקיה מכרזים 13/12/2021 29/12/2021
מכרז פומבי מס' 24/2021 הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי הסעות למוסדות חינוך רגיל, מיוחד והרווחה מכרזים 25/11/2021 08/12/2021
1. מכרז מס' 16/2021 - אספקת מוצרי מזון עבור מוסדות החינוך והציבור של המועצה מקומית לקיה מכרזים 18/11/2021 07/12/2021
2. מכרז מס' 17/2021 – אספקת ציוד מתכלה לגני ילדים מכרזים 18/11/2021 07/12/2021
פניה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ וליווי פרויקט הקמת מערכות פוטו וולטאיות על גגות מבנים ציבוריים בקשה להצעת מחיר 04/11/2021 18/11/2021
מכרז פומבי מס' 20/2021 לביצוע השלמת תשתיות בשכונות הוותיקות בישוב לקיה מכרזים 04/11/2021 18/11/2021
מכרז לבחירת מהנדס הרשות המקומית לקיה דרושים 02/11/2021 09/12/2021
מכרז פומבי 15/2021 - למתן שירותי נקיון למוסדות חינוך וציבור בישוב לקיה מכרזים 28/10/2021 15/11/2021
פניה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ וליווי פרויקט הקמת מערכות פוטו וולטאית על גגות מבנים ציבוריים עבור מועצה מקומית לקיה בקשה להצעת מחיר 31/08/2021 23/09/2021
מכרז פומבי מס' 14/2021 לביצוע השלמת תשתיות בשכונות ותיקות בישוב לקיה מכרזים 31/08/2021 13/09/2021
מכרז פומבי מס' 13/2021 לביצוע עבודות פיתוח והקמת כר דשא במגרש כדורגל בלקיה מכרזים 12/08/2021 26/08/2021
מכרז מס' 12/2021 שיפוץ מבנה המועצה בלקייה מכרזים 15/07/2021 27/07/2021
מכרז מס' 11/2021 לשיפוצי קיץ במוסדות החינוך 08/07/2021 26/07/2021
מכרז מס' 10/2021 למתן שירותי מדידה,סקר נכסים וחישוב שומה 05/07/2021 02/08/2021
מכרז פומבי מס' 09/2021 לשיפוץ מוסדות חינוך אשכול 2 מכרזים 22/06/2021 01/07/2021
מכרז פומבי מס' 06/2021 לשיפוץ מוסדות חינוך אשכול 1 מכרזים 22/06/2021 01/07/2021
מכרז פומבי מס' 8/2021 לביצוע השלמת כביש כניסה ראשי וכיכר בשטח המועצה המקומית לקייה מכרזים 21/06/2021 12/07/2021
שירותי מדידה 05-2021 מכרזים 08/06/2021 20/06/2021
מכרז פומבי מס' 07-2021 ביצוע עבודות פיתוח והקמת כר דשא במגרש כדורגל בלקייה מכרזים 08/06/2021 30/06/2021
מנהל שפ"ע דרושים 07/06/2021 15/06/2021
מפקח רישוי עסקים דרושים 05/06/2021 15/06/2021
רכז הסעות דרושים 05/06/2021 15/06/2021
מנהל רישוי עסקים דרושים 05/06/2021 15/06/2021
מכרז פומבי מס' 2021\04 עבודות פיתוח והקמת כר דשא במגרש כדורגל בלקייה מכרזים 28/04/2021 01/06/2021
דרושים פסיכולוגים 2021/2 דרושים 28/04/2021 18/05/2021
דרוש/ה: מהנדס/ת מועצה דרושים 28/04/2021 18/05/2021
דרוש/ה מנהל/ת השירות הפסיכולוגי החינוכי דרושים 28/04/2021 18/05/2021
דרוש\ה קצין ביקור סדיר - קב"ס דרושים 28/04/2021 18/05/2021
הזמנה לקבלת הצעות מחיר לתכנון כיכרות בקשה להצעת מחיר 17/04/2021 25/04/2021
הצעת מחיר עבור ניהול ופיקוח- פרויקטים בלקיה בקשה להצעת מחיר 05/04/2021 12/04/2021
בקשה לקבלת הצעות לצורך פיתוח תוכנית אב לתיירות בקשה להצעת מחיר 24/03/2021 15/04/2021
הצעת מחיר עבור ניהול ופיקוח- פרויקטים בלקיה בקשה להצעת מחיר 19/03/2021 22/03/2021
שיקום כבישים ומדרכות מכרזים 16/03/2021 25/03/2021
לתוכנית הלאומית 360 דרוש/ה רכז/ת הטף במסגרת התוכנית לילדים ונוער בסיכון בישוב לקיה דרושים 16/03/2021 15/04/2021
מועצה המקומית לקיה דרוש/ה מדריך/כה להפעלת תוכנית הטף במסגרת התוכנית הלאומית בישוב לקיה דרושים 16/03/2021 15/04/2021
קציני ביקור סדיר- קב"ס דרושים 16/03/2021 15/04/2021
מכרז פומבי מס' 2021/02 לביצוע עבודות עפר במגרש כדורגל בלקיה מכרזים 16/03/2021 05/04/2021
תכנון השלמת תשתיות בקשה להצעת מחיר 15/03/2021 18/03/2021
מכרז פומבי לביצוע עבודות שיקום כבישים ומדרכות מכרזים 07/03/2021 14/03/2021
עו"ס טיפול באלימות במשפחה -מול גברים מכרזים 24/02/2021 10/03/2021
עובד/ת סוצילי למיצוי זכויות בקהילה 7/21 מכרזים 23/02/2021 09/03/2021
עובד/ת קהילתי - מכרז חיצוני 21/08 מכרזים 23/02/2021 01/03/2021
רכז/ת מתנדבים מכרזים 23/02/2021 01/03/2021
דרושות עוזרות גננות 3/2021 דרושים 17/02/2021 02/03/2021
דרושים רכזי עוגן דרושים 10/01/2021 31/01/2021
דרושים דרושים 29/12/2020 20/01/2021
תכנון אדרכלי למשרדי המועצה בקשה להצעת מחיר 16/12/2020 24/12/2020
בקשה להצעת מחיר- עיצוב פנים משרדי מועצת לקיה 25/11/2020 01/12/2020
מכרז פומבי מס' 24/2020 לשיפוץ מוסדות ציבור מכרזים 25/11/2020 13/12/2020
הבהרות לנספח 1.7 של מכרז 25/2020 מכרזים 23/11/2020 10/12/2020
נוהל יועצים - פנייה לקבלת הצעות לתכנון וניהול פיקוח להסדרת ציר ראשי מתחם השוק ומעגלי תנועה מכרזים 11/11/2020 17/11/2020
מכרז פומבי מס' 25/2020 למתן שירותי תיאום, בקרה וניהול התכנון בתחומי המועצה המקומית לקיה מכרזים 05/11/2020 10/12/2020
בקשה להצעת מחיר יועץ רישויי עסקים מכרזים 06/09/2020 10/09/2020
בקשה להצעת מחיר לכתיבת חוק עזר מכרזים 04/08/2020 11/08/2020
מכרז הסעים תשפ''א לקיה 21/2020 מכרזים 01/08/2020 24/08/2020
מכרז מתן שירותי ראיית חשבון חשבות הנהלת חשבונות ייעוץ חשבונאי וניהול תברים 18/2020 מכרזים 01/08/2020 24/08/2020
שיפוץ גני ילדים בתי ספר ומוסדות ציבור 17/2020 מכרזים 01/08/2020 31/08/2020
השלמת שלד סופי 14/2020 מכרזים 01/08/2020 31/08/2020
אספקת והתקנת עמודי שילוט רחוב ושלטי פרסום 19/2020 מכרזים 01/08/2020 01/09/2020
בקשה לקבלת הצעת מחיר למערכת נוכחות מכרזים 01/08/2020 08/09/2020
מכרז פומבי למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכות מידע עירויות ושירותי תשתיות מחשוב לווים 20/2020 מכרזים 01/08/2020 14/09/2020
שתי משרות עו"ס משפחה דרושים 01/07/2020 18/08/2020
מכרז למהנדס המועצה 13/2020 מכרזים 30/06/2020 14/07/2020
מכרז פומבי למתן שירותי יעוץ פדגוגי לבתי ספר בלקיה מכרזים 01/06/2020 15/06/2020
תבנית עוז לתמורה ואופק חדש מכרזים 01/05/2020 28/05/2020
הצעת מחיר לתכנון נופי מכרזים 01/05/2020 31/05/2020
בקשה להצעת מחיר ליעוץ לשדרוג מערך מיזוג אויר במועצה מכרזים 01/05/2020 31/05/2020
מכרז עוז לתמורה - פרסום במשכל מכרזים 20/04/2020 04/05/2020
בקשה להצעות מחיר - מערכת מעקב נוכחות בגני ילדים מכרזים 01/03/2020 15/03/2020
מכרז לאספקת מזון וכיבוד למחלקת רווחה מכרזים 01/03/2020 25/03/2020
הליך קבלת הצעות לאספקת ותחזוקת מערכת מידע גיאוגרפית עבור המועצה מכרזים 01/02/2020 10/02/2020
הליך קבלת הצעות לאספקת ותחזוקת מערכת לניהול נכסי המועצה מכרזים 01/02/2020 10/02/2020
מכרז לביטוחי רכוש וחבויות מכרזים 01/01/2020 16/01/2020
מכרז לרכז גנים מס' 09/20 דרושים 01/01/2020 09/02/2020
מדריך מרכז מטל לנוער מס' 04/2020 דרושים 01/01/2020 09/02/2020
מנהלת מרכז למשפחה דרושים 01/01/2020 09/02/2020
עובד סוציאלי לתכנית נתיבים להורות דרושים 01/01/2020 09/02/2020
עובד סוציאלי מועדונית מס' 07/20 דרושים 01/01/2020 09/02/2020
רכז מועדון מופת לקשישים מס' 03/20 דרושים 01/01/2020 09/02/2020
רכז תעסוקה מרכז עוצמה מס' 08/20 דרושים 01/01/2020 09/02/2020
רכז תכנית מרחב לקידום תעסוקת צעירים בסיכון 05/20 דרושים 01/01/2020 09/02/2020
רכז עוגן קהילתי מס' 01/20 דרושים 01/01/2020 09/02/2020
מכרז פסיכולוגים דרושים 19/12/2019 19/12/2019
רכז עוגן קהילתי חצי משרה דרושים 15/12/2019 15/12/2019
עוס טיפול באלימות במשפחה מכרז דרושים 15/12/2019 15/12/2019
הצעות מחיר פרויקטור ניו מדיה מכרזים 15/12/2019 15/12/2019
עוס משפחה דרושים 05/12/2019 05/12/2019
עוס משפחה 2 משרות דרושים 05/12/2019 05/12/2019
פנייה לקבלת הצעות מחיר לאספקת אשפתונים מכרזים 04/12/2019 04/12/2019
פנייה לקבלת הצעות מחיר לאספקת מכולות מכרזים 03/12/2019 03/12/2019
מכרז ניהול גביה מכרזים 01/12/2019 26/12/2019
הסעות למוסדות חינוך מיוחד מכרזים 01/12/2019 26/12/2019
הצעה לכתיבת מרכז GIS מכרזים 10/11/2019 10/11/2019
הצעות מחיר פרויקטור ניו מדיה מכרזים 31/10/2019 31/10/2019
עוס משפחה(שתי משרות) דרושים 22/10/2019 22/10/2019
مرشده مشروع דרושים 03/10/2019 03/10/2019
مركزة مشروع דרושים 03/10/2019 03/10/2019
הסעות למוסדות חינוך מיוחד (המכרז מוקפא עד להודעה חדשה) מכרזים 02/10/2019 02/09/2019
הזמנה להצעות אתר מועצה מכרזים 02/10/2019 02/10/2019
מכרז למהנדס המועצה מכרזים 01/10/2019 01/09/2019
הצעת מחיר כתיבת מכרז ביטוח מכרזים 27/08/2019 27/08/2019
הצעת מחיר כתיבת מכרז מערכות מידע מכרזים 27/08/2019 27/08/2019
סייעות גנים דרושים 26/08/2019 26/08/2019
בקשה להגשת הצעות - תוכנית אב תיירותית מכרזים 15/08/2019 15/08/2019
שיפוץ בתי ספר מכרזים 08/08/2019 08/08/2019
השלמות שיפוץ ותשתיות מכרזים 08/08/2019 08/08/2019
עבודות גינון 2019 מכרזים 21/07/2019 21/07/2019
מכרז בניית גן ילדים שכ' 2 מכרזים 21/07/2019 21/07/2019
מכרז ליועץ תכנית אב כלכלית מכרזים 21/07/2019 21/07/2019
מזכירת ביס אלאמל דרושים 18/07/2019 18/07/2019
הזמנה להגשת הצעת מחיר לתכנון 2 גנים יבילים מכרזים 18/07/2019 18/07/2019
פסיכולוגים חינוכיים מכרזים 11/07/2019 11/07/2019
מדריכי מוגנות דרושים 01/07/2019 01/07/2019
הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר יועצים(חוזר) מכרזים 01/07/2019 01/07/2019
הזמנה להגשת הצעות לספר ספקים מכרזים 01/07/2019 01/07/2019
מכרז לאספקת ארוחות קלות לבית הספר של הקיץ מכרזים 20/06/2019 20/06/2019
הזמנה להציע הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני קבוע למועצה מכרזים 17/06/2019 17/06/2019
מנהל/ת יחידת תכנון אסטרטגי דרושים 13/06/2019 13/06/2019
מכרז להתקנת ואחזקת מצלמות אבטחה מכרזים 10/06/2019 10/06/2019
מכרז השלמת מדרכות ונזקי כבישים מכרזים 30/05/2019 30/05/2019
הזמנה לקבלת הצעות להפעלת שיעורי שחמט לגני הילדים במועצה מכרזים 30/05/2019 30/05/2019
מכרז התקני בטיחות מכרזים 30/05/2019 30/05/2019
מנהל עיר ללא אלימות מכרזים 28/05/2019 28/05/2019
מכרז לקבלת הצעות למתן שירותי מוקד טלפוני מכרזים 28/05/2019 28/05/2019
מכרז לקבלת הצעות לאספקה ואחזקה של מערכת מוקד עירוני מכרזים 28/05/2019 28/05/2019
הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי מוקד, שמירה סיור ואבטחת מכרזים 28/05/2019 28/05/2019
מכרז לפינוי פסולת מוצקה מרחבי הישוב מכרזים 14/05/2019 14/05/2019
גלאי עשן למוסדות חינוך מכרזים 07/05/2019 07/05/2019
הנגשת מוסדות ציבור מכרזים 30/04/2019 30/04/2019
פסיכולוגים חינוכיים דרושים 15/04/2019 15/04/2019
עובד סוציאלי בתוכנית יתד דרושים 04/04/2019 04/04/2019
מנהל השירות הפסיכולוגי דרושים 04/04/2019 04/04/2019
מהנדס לרשות המקומית דרושים 04/04/2019 04/04/2019
מכרז מכירת מכונת טיאוט מכרזים 31/03/2019 31/03/2019
פרסום למכרז יועץ ארגוני דרושים 20/03/2019 20/03/2019
עובד סוציאלי משפחה דרושים 28/02/2019 28/02/2019
כתיבת מכרז GIS (חוזר) מכרזים 10/01/2019 10/01/2019
דרישות תפקיד פסיכולוג דרושים 27/12/2018 27/12/2018
דרישות קבס דרושים 27/12/2018 27/12/2018
מכרז לפינוי פסולת מכרזים 18/10/2018 18/10/2018
רכז מרכז למידה דרושים 30/09/2018 30/09/2018
רכז נוער יישובי דרושים 13/09/2018 13/09/2018
מדריך נוער דרושים 13/09/2018 13/09/2018
קב"ס דרושים 29/08/2018 29/08/2018
מזכירי ועדות קלפי בבחירות למועצה מקומית לקיה דרושים 09/08/2018 09/08/2018
הזמנה להציע הצעות למתן שירותי יעוץ הקמה למוקד עירוני וסיירת בטיחות מעודכן מכרזים 31/07/2018 31/07/2018
הצעת מחיר ליועץ - מערך בקרת היסעים מכרזים 30/07/2018 30/07/2018
מכרז עובד סוציאלי אלימות דרושים 26/07/2018 26/07/2018
מכרז עובד סוציאלי במעדניות דרושים 26/07/2018 26/07/2018
מכרז עובד סוציאלי מלווה צעירים דרושים 26/07/2018 26/07/2018
מכרז עובד סוציאלי קיילתי דרושים 26/07/2018 26/07/2018
מכרז עובד סוציאלי משפחה(75%) דרושים 26/07/2018 26/07/2018
מכרז עובד סוציאלי משפחה(88%) דרושים 26/07/2018 26/07/2018
התייעלות אנרגטית ותאורת רחובות פנים וייצור חשמל מונה נטו מכרזים 26/07/2018 26/07/2018
מכרז להפעלת מרכז יום בעלי מוגבליות מכרזים 15/07/2018 15/07/2018
מכרז הכנת תשתית לכיתות יבילים בשכונה 6 מכרזים 05/07/2018 05/07/2018
ספר ספקים- קבלנים – מכרזי זוטא מכרזים 30/06/2018 30/06/2018
מזכיר/ה מנהל משאבי אנוש ברשות המקומית דרושים 25/06/2018 25/06/2018
הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר יועצים מכרזים 14/06/2018 14/06/2018
בקשה לקבלת הצעת מחיר – מתן שירותי ייעוץ, תכנון, ליווי ופיקוח למערך מצלמות האבטחה מכרזים 11/06/2018 11/06/2018
עובד סוציאלי מיצוי זכויות וקהילה במרכז עוצמה דרושים 30/04/2018 30/04/2018
הזמנה לקבלת הצעות מחיר למיפוי והמלצה לטיפול במערך הפסולת לסוגיה מכרזים 17/04/2018 17/04/2018
בניית אולם ספורט בשכונה 15 מכרזים 09/04/2018 09/04/2018
עו"ס מלווה צעירים דרושים 29/12/2017 29/12/2017
מכרז מהנדס הרשות המקומית מכרזים 24/12/2017 24/12/2017
קצין ביטחון מוסדות החינוך דרושים 20/12/2017 20/12/2017
מזכיר/ה ראש הרשות המקומית דרושים 20/12/2017 20/12/2017
עובדים סוציאלים דרושים 29/11/2017 29/11/2017
קצין ביקור סדיר דרושים 29/11/2017 29/11/2017
משרת פסיכולוג דרושים 29/11/2017 29/11/2017
סייעות בגני ילדים טרום חובה מכרזים 15/11/2017 15/11/2017
מכרז למתן שירותי ייעוץ וניהול לרשות מקומית בדואית (פרויקטור) מכרזים 12/11/2017 12/11/2017
הקמת חמש מנהרות חקלאיות מכרזים 06/11/2017 06/11/2017
מכרז הסעות תלמידים מכרזים 23/08/2017 23/08/2017
מנהל/ת למכרז השירות המשלים למשפחות עם צרכים מיוחדים דרושים 20/07/2017 20/07/2017
רכזת מועדונית במחלקת הרווחה דרושים 20/07/2017 20/07/2017
רכז מועדון קשיש דרושים 20/07/2017 20/07/2017
מזכירה עבור מחלקת הרווחה דרושים 20/07/2017 20/07/2017
מנהל מחלקת משאבי אנוש דרושים 22/06/2017 22/06/2017
רכזת משפחתונים במשרה מלאה כמחליפה דרושים 27/03/2017 27/03/2017
מדריך לפרוייקט בית חם לנערים דרושים 26/03/2017 26/03/2017
רכז חוגים דרושים 26/02/2017 26/02/2017
מכרז במחלקת הנוער דרושים 19/02/2017 19/02/2017
הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הנהלת חשבונות, ניהול תקציבים, חשבות שכר ושירותי ייעוץ חשבונאי מכרזים 15/11/2016 15/11/2016

חזור למכרזים פעילים