- אמיר אלאסד - סגן מנהל מחלקת החינוך 
נייד - 050-5380056
פסיכולוגים במחלקת החינוך : 
- רשאד אלקרנאוי - פסיכולוג 
נייד - 054-2141721 
מייל - [email protected] 
- שריף דראושה - פסיכולוג 
נייד - 050-9888430 
פואד אלנסאסרה - פסיכולוג 
נייד - 050-3483330 
קב"ס - סאלח אלאסד 
נייד - 054-3969251 
מייל - [email protected] 
מזכירה מחלקת החינוך 
אוחיון ג'ואל 
נייד - 054-3351969 
מייל - [email protected] 

מערכת החינוך בישוב לקייה

מחלקת החינוך רואה לנגד עינה את שיפור החינוך וקידמו בגישה מערכתית רחבה אשר תאפשר יצירה של רצף חינוכי בישוב החל מגן הילדים דרך תלמידי בתי הספר היסודיים ובחינוך העל יסודי תוך הגדרת סדרי קדימויות של פרוייקטים  שונים.

שמנו בראש סולם העדיפויות את קידומם החינוכי של תלמידי לקייה ושיפור ההישגים הלימודיים , העלאת רמת החינוך ,צמצום הפערים החינוכיים חברתיים והגברת המועברות התרבותית והקהילתית של כל האוכלוסייה בלקייה .

אנו עושים כל מאמץ אפשרי בכדי לתת לתמידינו חינוך נכון ותרבות נאותה כדי ליצור מהתלמיד צלם אנוש תרבותי למען יוכל להתמודד עם עצמו ועם החברה על-פי התקדמות העולם המודרני.

הושם דגש על פיתוח מנהיגות חינוכית מקומית בקרב אנשי החינוך תוך פיתוח מערכת עצמית המחדשת ומפתחת את עצמה על פי צרכיה הנקודתיים .

אנו רואים בחינוך את הערך החשוב ביותר ומכאן שחלק נכבד מתקציב מוקדש לתחומים שונים בחינוך וזאת כדי לקדם את ההישגים הלימודיים ולשפר את תנאי החיים של הילדים בבתי הספר ובגנים.

מטרתנו היא להביא לכך שבוגר מערכת החינוך שלנו יהיה איתן כעץ הדגל שורשיו בקרקע וראשו בשמיים

ההשקעה בילד בבית , בבית הספר ובשכונה והענקת חוסן רגשי ופיזי יביאו  לסיכויים גדולים שנקבל אדם תושב ובן משפחה טובים .סביבה תומכת הורים מעניקים ואוהבים ,צוות חינוכי ומיומן משכיל ואכיפתי  הם הערובה להצלחת החינוך .

מחלקת החינוך מתווה מדיניות לאור האני מאמין היישובי תוך התייעצות עם אנשי מקצוע מבפנים ומבחוץ ועל בסיס שיתוף פעולה ודיאלוג מתמשך עם מנהלי ומפקחי בתי הספר , הגננות והמפקחת על הגנים ועם מדריכים המחוזיים כל זאת תוך שימת דגש להתפתחויות בשדה החינוך בישראל ובעולם.

בתי הספר והגנים בישוב

 • מספר תלמידים  6112
 • בישוב ישנם - 5 - בתי ספר יסודיים  מס' התלמידים הלומדים בבתי הספר 2691
 • 3 - בתי ספר על יסודיים  מס' התלמידים הלומדים בבתי הספר 2291
 • בישוב ישנם 16 גני חובה מס' הילדים  451
 • 17- גנים ט- חובה מס' הילדים 667
 • 01 - גן למעוכבי  התפתחות  מס' הילדים -  8
 • 01 - לאוטיסטים 5 ילדים

תיאור העשייה  של הרשות בתחום החינוך

בשנת הלימודים תשע"ז דאגנו  לקיום פיזי של מוסדות חינוך: בתי-ספר וגני-ילדים לכלל ציבור הילדים והנוער מגיל 3 ועד לגיל 18.

יצרנו  מסגרות לימודיות/חינוכיות הנותנות מענה למגוון הצרכים של תלמידים בגילאים השונים כגון: מסגרות לימוד ממלכתיות  מגיל הגן ועד לגמר החטיבה העליונה, מסגרות הנותנות מענה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים: כתות גן טיפוליות, כיתות לליקויי למידה בבתי-הספר היסודיים וחטיבות-ביניים, שירותים מגוונים לתלמידים הזקוקים למסגרות החינוך המיוחד, פתרון לימודי/חינוכי לאוכלוסיות מתקשות בגילאי החטיבה העליונה כגון: כתות מב"ר ומלב"ם.
 

 ספקנו את צורכי מוסדות החינוך בתחום:

 • הריהוט והציוד הדידקטי והאחר.
 • מינוי כוח-האדם המסייע לסגלי ההוראה כגון: אבות-בית, עובדי ניקיון, מזכירות, סייעות לגננות, סייעות טיפוליות, ספרניות, לבורנטיות, טכנאי מחשבים, פסיכולוגים, וכיו"ב. תקציבים לניהול שוטף של מוסדות החינוך ותקציבי פיתוח.
 • דאגנו  לתקינות הפיזית של מבני החינוך ובכלל זה פיקוח ומעקב אחר אחזקת מבני חינוך במהלך הפעילות השוטפת בהם, בעת לימודים ומעקב אחר הכשרת המבנים (בעת חופשת הקיץ) לקראת פתיחת שנת לימודים.
 • ביצוע חוקי חינוך, בהתאם להוראות ולהנחיות של משרד החינוך כגון: רישום תלמידים לגני-ילדים, לבתי-ספר יסודיים ולחטיבות הביניים, שבוץ תלמידים לחטיבות העליונות, העברת תלמידים בהתאם לתקנות הרישום על-פי חוק לימוד חובה. מעקב אחר ביקורם הסדיר של תלמידים במוסדות חינוך בהתאם לחוק חינוך חובה. השמת תלמידים במסגרות החינוך המיוחד, בהתאם לחוק החינוך המיוחד וכיו"ב.
 • הגדרנו  את המטרות והיעדים השנתיים והרב-שנתיים של שירותי החינוך ברשות המקומית עם ראש הרשות המקומית, מנכ"ל  המועצה ואחרים, תוך תיאום עם משרד החינוך.
 •  מתן שירותי החינוך ברשות המקומית ובכלל זה פיקוח ובקרה מתמדת על שירותי חינוך בגני-ילדים, חינוך יסודי, חינוך על-יסודי, שרות פסיכולוגי במערכת החינוך ועוד.
 • יוזמות חינוכיות, חברתיות, פדגוגיות במסגרת החינוך הפורמלי, בכל שכבות הגיל, בתיאום עם משרד החינוך.
 • תוכנית-אב למערכת החינוך הכוללת סימון וקביעת אזורי-חינוך וקביעת מיקומם של מוסדות חינוך בעיר.
 •  הכנת תכוניות מסגרת לפיתוח מערכת החינוך לטווח הארוך ולטווח הבינוני בתיאום עם ראש הרשות המקומית ועם משרד החינוך.
 • תיקנון המסגרת התקציבית, גיבושה ואיגום משאבים תוך הצגת תכוניות העבודה וקביעת סדרי עדיפויות
 • הכנו תוכנית-אב לפיתוח מערכת החינוך לטווח הארוך והבינוני.
 • בינוי ופיתוח מוסדות החינוך בישוב.
 • מחשוב ותקשוב כל מוסדות החינוך בכפר.
 • קידום החינוך המדעי.
 • צמצום פערים במערכת החינוך: בין שכבות הגיל, בין אוכלוסיות חזקות וחלשות, בין החינוך הרגיל לחינוך המיוחד.
 • העלאת שיעור הזכאות לבגרות הילד במרכז העשייה החינוכית, בתפיסה ובראיה לאורך הרצף מגן הילדים ועד גמר החטיבה העליונה.
 • קידום שרותי החינוך המיוחד.
 • קידום השירותים לתלמידים המחוננים.
 • חינוך לערכים.
 • צמצום האלימות במוסדות חינוך; איתור מוקדים וגורמים לאלימות, תוך פיתוח פעילות מניעה ומתן כלים להתמודדות.
 • צמצום תופעת השימוש בסמים ואלכוהול בקרב ילדים ונוער: פיתוח פעולות מניעה.
 • פיתוח והעצמת סגל המנהלים, צוותי ההוראה וצוות העובדים כגון: מזכירות, אבות הבית, ספרניות, לבורנטיות, סייעות לגננות, קב"ס, פסיכולוג.
 • קידום הלמידה המשמעותית והשאיפה למצוינות בתחום ההישגים הלימודיים והערכיים. בנוסף, נשזור בעשייה את נושא הקיום המשותף  פעילותנו זו תהווה מקור השראה להובלת המסר לחיים משותפים ברי קיימא על בסיס כבוד הדדי בעתות משבר כמו גם בעתות שגרה.
   

פרוייקטים חינוכים בוצעו השנה בבתי הספר ובגנים כמו:

 • פרוייקט פרח , מדעים, תכנית אומץ , מעברים , ורצף פדגוגי וזהירות בדרכים
 • תכניות ופרויקטים  הופעלו בבתי הספר והגנים ביניהן לצין פרויקט  הזכות לכבוד והחובה לכבד , פרוייקט המשותף של גננות  המועצה המקומית לקייה והמועצה האזורית רמת הנגב.
 • המתמטיקה ופיתוח תהליכי החשיבה בקרב הילדים
 • מדעים- פיתוח תהליכי חקר
 • הבנת התנהגויות חריגות  אצל ילדים ומציאת דרכי טיפול מתאימים
 • פיתוח  יצירתיות באמצעות חומרים שונים
 • השתלמות מתמקדת בהרחבת הידע ובהבנה של הגננות בתחומי הדעת השונים ובהכרת מאפיינים התפתחותיים של ילדים בגיל הגן .
 • פרויקט "דיאלוג-זהות" בבית ספר על יסודיים
 • בבית הספר לקייה , מתקיים זו השנה הרביעית פרויקט "דיאלוג- זהות" המפגיש בין תלמידים יהודים ובדואים  מבית הספר בני שמעון ומיתר . ולקייה  את הפרויקט מובילות במשותף מורות מבית הספר  לקייה ומבית הספר בני שמעון , מיתר שעוברות, במהלך השנה, השתלמויות משותפות. התכנים מתמקדים סביב התרבויות, הערכים, החגים והמנהגים בכל אחת מהדתות.
 • חיים משותפים : תוכנית כוללת פעילות  בנושא שונות וקבלת האחר ' תהליך חינוכי המאפשר מפגש בין קהילות בתי ספר יהודים מבני שמעון ובדואים לקייה 
 •  האחר הוא אני פעילות : משותפת לתלמידים יהודים ממיתר  ובדואים מלקייה
 • זכיית עו"ה בבתי הספר מקיף רב תחומי  של הרשות המקומית בתגמול  בגין ההישגים
 • ההישגים המתקדמים אליהם הגיעה מערכת החינוך הישובית  בכל התחומים משמשים דוגמא ומופת לאנשי חינוך בארץ המגיעים לסיורים בישוב ,  והשנה תשע"ז " זכיית עו"ה בבתי הספר מקיף רב תחומי של הרשות המקומית בתגמול  בגין ההישגים .זכייה זו הינה אות הערכה רבה למנהיגות ולעשייה החינוכית המעמיקה של המנהלים צוותי המוריםאני ררואה חשיבות רבה בהוקרה של אנשי  החינוך , שמחוללים שינוי , שמקדמים כל אחת מהתלמידים אל מעבר ליכולותיו הצפויים , שמשפיעים ותורמים לעיצוב עתיד תלמידיהם ומביאים אותם להצטיינות לימודית אישית , חברתית  וערכית

מועצת התלמידים

תמונה מועצת תלמידיםן

התמונה מהתכנסות מועצת התלמידים 2024

1. סדרי בחירתה של מועצת התלמידים:

בכל רשות חינוך מקומית תוקם מועצת תלמידים ונוער (להלן – המועצה):

          (א)  במועצה יהיו בין 15 ל-61 חברים, בהתאם לשיקול דעתו של מנהל יחידת הנוער באותה רשות חינוך מקומית.

          (ב)   המועצה תכלול נציגים ממוסדות חינוך, ממרכזים קהילתיים, מתנועות נוער, מארגוני נוער וכיוצא באלה, ובלבד שהם תלמידים או נערים המתגוררים בתחומה של אותה רשות חינוך מקומית.

          (ג)  נציגי המועצה ייבחרו בידי תלמידים ונערים המתגוררים בתחומה של רשות החינוך המקומית, אחת לשנה.

          (ד)  בסעיף זה, "תלמיד" – מי שלומד במוסד חינוך בכיתות ז' עד י"ב.

 

2. פרסום שמות חבריה:

 

3. מועדי כינוס ומקום כינוס:

17.4, מתנ"ס לקיה

16.5, מתנ"ס לקיה

5.6- מתנ"ס לקיה

4. סדרי כינוס :

 (א) המועצה תתכנס אחת לחודש, לפחות.

 (ב)  מנהל יחידת הנוער ייפגש עם המועצה אחת לחודשיים, לפחות.

 (ג)   השר רשאי, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, לקבוע הוראות לעניין סדרי עבודתן של מועצות.